poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Viennafair 10
Targi sztuki w Wiedniu

Ryszard Górecki, Łukasz Jastrubczak, Krzysztof Kaczmarek, Marta Tomasik

5.-10. 05. 2010

Oto relacja w czterech częściach, zostaniesz przekierowana/y na blogosztuce.blogspot.com:

1. Wyjeżdżamy
2. No i jesteśmy
3. No i po
4. Wnioski ogólne