poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Latająca Galeria Szu Szu
IN[KLUD] 2

17 - 18.11.2006

[in'klud] to niepochamowany rozwój niezidentyfikowanych form alternatywnej cywilizacji. To zbiór elementów i relacji trudnych do jednoznacznego zdefiniowania. Cywilizacja, której oblicze objawia się w niekontrolowanych eksplozjach formy, ujawnia się tylko we fragmentach, odpryskach. Zalążki, cząstki [in'klud] mogą pojawiać się niespodziewanie, niekontrolowanie, bez wyraźnej koordynacji.
Brak logiki, brak rozwoju liniowego. [in'klud] można zobaczyć, można poczuć. Nie da się zrozumieć.