poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Jarek Jeschke, Tomasz Kopcewicz
OSIEDLE SŁONECZNE

6 - 18.07.2006

Galerii Klimy Bocheńskiej
ul. Ząbkowska 27/31
Warszawa

"Słoneczne" to dobra nazwa dla osiedlea. Nazwy miały być zapowiedzią przyszłego szczęścia ich mieszkańców. Osiedle młodych, osiedle zwycięstwa, osiedle słoneczne.

Jarek Jeschke i Tomek Kopcewicz inspirują się architekturę. Jarek Jeschke maluje elewacje bloków, garaże, Tomek Kopcewicz - kraty - spontaniczny dizajn zabezpieczająco - dekorujący. Interesuje ich problem masowości i typizacji wzorów. Wzory i typy przekładają na język malarski, posługują sie jednak różnymi strategiami. Jeschke podejmuje temat w skali makro (na obrazach, często wielkoformatowych, maluje całe fasady). Kopcewicz skupia się na detalu, "wyciąga" krate z jej architektonicznego kontekstu.