poźniejsza wystawa I wcześniejsza wystawa


Igor Przybylski
ZAKŁAD TABORU POZNAŃ1 - 21.12.2006

Przekroczenie granicy chronionego obszaru zazwyczaj jest ryzykowne. W przypadku obszaru kolejowego trzeba już powiedzieć o niebezpieczeństwie. Napięcie rzędu 3000V, kanały, bezszelestnie poruszające się lokomotywy to tylko niektóre z zagrożeń. Specjalny system znaków, oznaczeń i ostrzeżeń jest szczególnie obecny w zakładach taboru, w których stacjonują i są obsługiwane pojazdy trakcyjne. Często znaki te są malowane ręcznie bądź wycinane z folii przez pracowników kolei, ich kolorystyka nie jest zbyt wyszukana, w głownej mierze chodzi o silny kontrast i przejrzystość treści. Pierwszą część wystawy tworzą namalowane znaki. Ich uzupełnieniem jest krótki materiał filmowy, na którym po głowce szyny w ciągu 67 sekund przetacza się 3 200 000kg (3200 ton), masa odpowiadająca 44000 ludzi o średniej wadze.